Avtaletegning forutsetter at du har gyldig AutoPASS-brikke fra et annet bompengeselskap. Ved inngåelse av rabattavtale må det betales inn et forskuddsbeløp fastsatt av AutoPASS-regulativ for riksvegferjesambandet Moss-Horten 2021.