Ledige faste stillinger som Motormenn
Vi søker etter Motormenn på fast skift.
Turnus er 1 : 1 med 14 dager på og 14 dager fri.

For å søke stillingen må du ha:

  • Sertifikat / fagbrev som Motormann
  • Godkjent Sikkerhetskurs iht. STCW VI/1
  • Godkjent Helseattest
  • Godkjent Ferdighetssertifikat Redningsfarkost iht. STCW VI/2
  • Maskinvakt sertifikat

Fordel om du har:

  • Ferdighetssertifikat HMOB (hurtiggående MOB båt)
  • Passasjer og krisehåndteringskurs (STCW Crowd and Crisis management)

Bosted i nærheten av Horten / Moss er en fordel, men ikke et krav.
Spørsmål om stillingen og søknad kan sendes til:  tor.jansen@fosen.no

Tiltredelse snarest
Søknader blir fortløpende behandlet