Dette er på bakgrunn av forestående verkstedsopphold på to av våre ferger, samt at Bastø Electric vil ankomme Horten ca. medio desember for å starte testing mot ladeinfrastruktur i Horten, som medfører kun ett tilgjengelig leie. For oppdaterte rutetider, se www.basto-fosen.no.