Fartøyet er designet av Multi Maritime AS og er søsterskipet til Bastø IV og Bastø VI som ble levert i desember. Begge fartøyene ble satt i drift i forbindelse med oppstart av ny konsesjon 1. januar d.å.

De nye fartøyene er utstyrt med energieffektive dieselmotorer og beregninger viser at NOx-utslippet reduseres med 80 prosent i forhold til eksisterende ferger. I tillegg vil en nyutviklet energieffektiv skrogform gi de nye fergene et drivstofforbruk som er 25-30 prosent lavere enn i dag.

Det skal gjennomføres sikkerhetsøvelser samt verifikasjon av Sjøfartsdirektoratet før fartøyet kan settes i rute. Det er imidlertid planlagt at fartøyet settes i rute uke 16 eller 17.