Konkret gjelder dette et bedre tilbud tirsdag kveld, lørdag samt søndag formiddag. Tilsvarende er produksjonen justert noe på tidspunkt hvor fire ferger erfaringsmessig fint håndterer trafikken.
Vi mener dette vil bidra til en bedre trafikkflyt og benytter anledningen til å ønske gamle og nye kunder velkommen ombord!
For rutetider, se her


For mer informasjon kontakt
Adm. Direktør i Bastø Fosen
May Kristin Salberg
Tlf 930 38 280