Bastø Fosen stiller ferge og mannskap til disposisjon for å utvikle og teste ny teknologi og funksjonalitet som vil gi sikrere drift av fartøy, redusert energiforbruk og bedre flåtestyring for fremtidens ferger.

Utviklingen og systemet skal være klart for testing høsten 2018. Målet er økt sikkerhet og forbedret passasjeropplevelse, samt reduksjon i forbruk av drivstoff.

- Samarbeidet med Kongsberg Maritime for utvikling av ny teknologi er en del av vår forpliktelse om å levere sikre fergetjenester av høyeste kvalitet. Mer automatiserte operasjoner vil i betydelig grad bidra til bærekraftig utvikling av våre tjenester, ved å forbedre vår service til passasjerene, sier Øyvind Lund som er administrerende direktør i Bastø Fosen.

Velprøvd teknologi

Prosjektet skal fokusere på utvikling og integrering av et system for å gi navigatørene bedre situasjonsforståelse og beslutningsstøtte. Systemet skal automatisere anløp og avgang, under nøye overvåkning fra navigatøren. Det skal kunne seile fergene i den mest optimale ruten mellom Horten og Moss, avhengig av trafikksituasjon og værforhold.

- Det Kongsberg Maritime gjør er å hente teknologi vi har jobbet med i 30 år innen offshore. Vi skal i samarbeid med Bastø Fosen bruke denne teknologien til å lage et system som gir navigatøren på fergene bedre tid til å ta seg av passasjerenes sikkerhet og større trygghet for at fergene oppfører seg slik de skal, sier Roger Trinterud i Kongsberg Maritime.

På litt lengre sikt ser Bastø Fosen og KONGSBERG på løsninger for automatisk samhandling mellom fartøy, og at systemet skal gi de seks fergene i Bastø Fosens flåte muligheten til å lære av hverandre.

- Med sikkerhet og trygghet for alle om bord som vårt primære ansvar er vi forpliktet til å utnytte potensialet til ny teknologi i kombinasjon med ferdighetene til vårt dedikerte og profesjonelle mannskap, som ser frem til de nye arbeidsmåtene som vårt partnerskap med KONGSBERG vil medføre, sier Øyvind Lund i Bastø Fosen.

Hjelpemiddel for kapteinen

Allerede i april skal Kongsberg Maritime installere sensorer og loggeutstyr om bord på en av Bastø Fosens nyeste ferger. Data herfra, kombinert med mannskapets erfaring vil danne grunnlaget for funksjonaliteten i det nye systemet.

- For meg som kaptein vil dette systemet være et utrolig bra hjelpemiddel. Vi får et system som hjelper meg å ta fartøyet inn til kai, noe som vil øke sikkerheten i form av at jeg vil ha bedre tid til å observere omgivelsene og følge med på instrumentene om bord på fartøyet, sier Svein Erik Waksaas som er administrerende kaptein i Bastø Fosen.

Det er forventet at det automatiserte dokking- og seilingssystemet vil være klart for testing i løpet av 2018.

- Hvordan vil brukerne av fergesambandet merke at fergene får denne type teknologi?

- Vi kommer til å få en større presisjon i vår logistikkoperasjon i forhold til ankomst og avgang. Vi har utrolig mange som benytter dette sambandet – 1,8 millioner kjøretøy og 3,6 millioner mennesker i året. Brukerne kommer til å merke det veldig positivt at vi øker vår presisjon og leverer god logistikk til enhver tid, sier Øyvind Lund, administrerende direktør i Bastø Fosen.