Torghatten AS er et av landets største transportkonsern med en årlig omsetning på ca 3 mrd kr og ca 3500 ansatte. Hovedvirksomheten er innenfor transport på sjø, fordelt på ruter for ferje og hurtigbåt i hele Norge.

Torghatten AS har i alle år vært et konkurranseinnstilt konsern, med fokus på allsidig virksomhet i et langsiktig perspektiv. Gjennom et bredt utdanningstilbud, god ledelse og solid lokal forankring i våre datterselskaper, har vi det som skal til for å lykkes også i fremtiden.