Privatkunder kan knytte to kjøretøy til en rabattavtale.

Tegn avtale her

For trafikanter som har avtale med Bastø Fosen avregnes passeringsprisene fortløpende med 30 % rabattsats og trekkes fra innbetalt forskuddsbeløp. Ny faktura sendes når det er ca. 25 % igjen av det innbetalte forskuddsbeløpet.

Det utstedes ingen kvittering. Passeringsoversikten finner du på MinSide.

For å oppnå rabatt må kjøretøyets totallengde inkludert last være innenfor samme eller lavere bilgruppe som det er forhåndsinnbetalt for.
For kjøretøy i bilgruppe AP1 (inntil 6m) med henger viser vi til pkt. 3.3 i AutoPASS-regulativ for riksvegferjesambandet Moss-Horten 2020.

El-bil kan ikke tegne rabattavtale med Bastø Fosen, da EL-biltakst allerede inneholder maks rabatt.

Forskuddsbeløp:

  • For kjøretøy i bilgruppe AP1‐AP2 (inntil 8 m) er det kr 3.600 pr. kjøretøy inkludert last.
  • For kjøretøy i bilgruppe AP3‐AP6 (8,01-17,5 m) er det kr 12.000 pr. kjøretøy inkludert last.
  • For kjøretøy i bilgruppe AP7‐AP9 (over 17,5 m) er det kr 20.000 pr. kjøretøy inkludert last.
     

Ved spørsmål angående avtale/faktura, ta kontakt med vår AutoPASS-tjenesteleverandør Skyttel AS:
E-post: mosshorten@skyttel.no
Telefon: (+47) 55 30 00 01 (Man - fre fra kl. 09:00 - 15:00)