Avtaletegning forutsetter at du har gyldig AutoPASS-brikke fra et annet bompengeselskap. Merk! For å oppnå den høyeste rabatten må både bilnummer og brikke bli registrert på Min Side på din avtale med Bastø Fosen. Dette må oppdateres ved bytte av bil eller brikke. Ved inngåelse av rabattavtale må det betales inn et forskuddsbeløp fastsatt av AutoPASS-regulativ for riksvegferjesambandet Moss-Horten