Privatkunder kan knytte to kjøretøy til en rabattavtale.

Tegn avtale her

For trafikanter som har avtale med Bastø Fosen avregnes passeringsprisene fortløpende med 30 % rabattsats og trekkes fra innbetalt forskuddsbeløp. Ny faktura sendes når det er ca. 25 % igjen av det innbetalte forskuddsbeløpet.

Det utstedes ingen kvittering. Passeringsoversikten finner du på MinSide.

For å oppnå rabatt må kjøretøyets totallengde inkludert last være innenfor samme eller lavere bilgruppe som det er forhåndsinnbetalt for.
For kjøretøy i bilgruppe AP1 (inntil 6m) med henger viser vi til pkt. 3.3 i AutoPASS-regulativ for riksvegferjesambandet Moss-Horten

Forskuddsbeløp:

Gruppe Lengde Forskuddsbeløp for inntil 2 kjøretøy
AP1‐AP2 inntil 8 m 3.600,-
AP3‐AP6 8,01-17,5 m 12.000,-
AP7‐AP9 over 17,5 m 20.000,-

 

 Ved spørsmål angående avtale/faktura, ta kontakt med vår AutoPASS-tjenesteleverandør Skyttel AS:
E-post: mosshorten@skyttel.no
Telefon: (+47) 55 30 00 01  (Mandag - fredag fra kl. 09:00 - 15:00)