Her kan man lese hele pressemeldingen (PDF, 418KB).

Informasjon om våre priser og vilkår gjeldende f.o.m. 01.01.2017 finnes her:

AutoPASS-regulativ for riksvegferjesambandet Moss-Horten 2017 (PDF, 116KB)

AutoPASS-priser 2017

AutoPASS-avtale

Nedenfor er informasjon om innføring av AutoPASS på Bastø Fosen, publisert på våre websider 30.09.2016.

01.01.2017 går Bastø Fosen over i ny 10-års konsesjonsperiode for drift av riksvegferjesambandet «Riksveg 19 Moss – Horten». Ett av konsesjonskravene er innføring av AutoPASS-løsning for automatisk betaling med AutoPASS-brikke. I tillegg vil det fortsatt være manuell løsning for betaling med debetkort, kredittkort og kontanter. Manuell betaling skal ivareta kunders behov for anonymitet.

Nytt regulativ fra 01.01.17
Det er AutoPASS-regulativ for ferjetakster som gjelder i sambandet f.o.m. 01.01.2017. Regulativet gjelder for frakt av kjøretøy inklusiv fører og det er gratis for passasjerer. Takstregulativet har 9 kjøretøygrupper basert på lengdeintervaller for kjøretøy inkludert last, samt egen takstgruppe EL-bil for elektriske kjøretøy og MC for motorsykler og mopeder.  F.o.m. 01.01.2017 innføres det betaling for EL-bil, men prisen blir lavere enn pris for vanlig personbil. Takstene blir like hele året, det blir ingen forskjell på sommer- og vintertakster.

Hvordan få rabatt i AutoPASS-løsningen
For å oppnå rabatt i sambandet etter nyttår, må det benyttes en gyldig AutoPASS-brikke, ifølge AutoPASS-regulativ for ferjetakster. Med gyldig brikke uten lokal avtale med Bastø Fosen oppnår man 10 % rabatt. Man kan inngå rabattavtale med Bastø Fosen og oppnå rabatt på 30 % ved å betale et forskuddsbeløp fastsatt av AutoPASS-regulativet. Alle felt blir utstyrt med bommer som ikke går opp før betalingen er godkjent. For å kunne passere i AutoPASS-felt med evt. ugyldig brikke blir det mulig å betale med debetkort/kredittkort i betalingsautomat, slik at bommen går opp.

Om AutoPASS-brikken

Ifølge konsesjonsvilkår skal Bastø Fosen ikke være brikkeutsteder. Om man ønsker å kunne betale med AutoPASS-brikke og ikke har brikke i bilen sin fra før, må man inngå hovedavtale med et bompengeselskap som utsteder brikker. Deretter kan man inngå tilleggsavtale med Bastø Fosen.

Utenlandske brikker

I tillegg til norske AutoPASS-brikker kan man bruke brikker fra utenlandske tjenesteleverandører, som inngår i EasyGo-samarbeidet, for eksempel BroBizz®, ØresundBizz®, AutoBizz eller Go-Box.

Eksisterende verdikort utgår
I følge AutoPASS-regulativet blir det ikke gitt anledning til bruk av andre typer rabattkort i ferjesambandet etter at AutoPASS-brikkebetaling er innført. Dette innebærer at alle nåværende kortrabattordninger avvikles ved årsskiftet 2016/2017. Det blir refundert full restverdi fra alle dagens verdikort uansett når disse ble førstgangskjøpt eller fylt på sist. Verdiene refunderes kostnadsfritt i 3 år etter dato for ugyldighet, det vil si innen 31.12.2019. Etter dette anses verdikortene som verdiløse.

Overgangen fra gammelt til nytt betalingssystem
Det skal ikke være overlappingsperiode med bruk av både dagens system og AutoPASS. For kundene som kommer til å bruke sambandet ut desember anbefales det derfor å vente til etter nyttår med å innlevere verdikortene for refusjon. På den måten kan kunden oppnå rabatt helt til siste dag i 2016.

For å oppnå 30 % rabatt, kan man tegne en AutoPASS tilleggsavtale med Bastø Fosen via våre nettsider, samt betale inn et forskuddsbeløp. Man bruker så av dette forskuddsbeløpet og når det er 25 % igjen av den totale saldo, kommer det en ny forskuddsfaktura.  Uten en slik tilleggsavtale og forskuddsbetaling, oppnår man 10 % rabatt dersom man benytter en gyldig AutoPASS-brikke for betaling f.o.m. 01.01.2017.

Informasjon frem mot endringen
Mer informasjon om AutoPASS-løsningen, inngåelse av rabattavtale samt prosedyre for refusjon av dagens verdikort og eventuelle periodekort, kommer så fort AutoPASS-Regulativ for ferjetakster for 2017 er klart og prisene for 2017 blir fastsatt av Statens vegvesen. Følg med på våre websider på www.basto-fosen.no. Det blir også laget informasjonsmateriell som blir sendt til billettlukene og til cafeene om bord.

Utskriftsvennlig versjon (PDF, 78KB)