Oppstarten av «Bastø Electric» er en milepæl, ikke bare for oss, men også for utviklinga av utslippsfri ferjeteknologi, både nasjonalt og internasjonalt. Vi bidrar til det grønne skiftet for hele regionen, og det er vi virkelig stolt av! 

Vi i Bastø Fosen har drevet landets største ferjesamband, Horten – Moss, siden 1996. Vi tar vårt samfunnsansvar på aller største alvor:  Folk og gods skal komme seg trygt over Oslofjorden. Framover blir  ferjereisen også mer miljøvennlig: UTEN både støy og forurensing. Det er noe vi alle gleder oss over.

Å døpe båter har en lang tradisjon i Norge. Det er en viktig symbolsk  handling som betyr mye, både for mannskapet og for oss andre. 

Hvis et skip skal følges av hell og lykke, MÅ det døpes av ei dame – slik  er skikken, og slik har det vært i alle de år. Gudmor for «Bastø Electric»  står i stil med «gudbarnet» - hun har vært en foregangskvinne og gjort ting ingen har gjort før: F.eks. ved å være en av de aller første  kvinnelige værvarslerne på TV for nesten tretti år siden, i 1992. 

I dag er hun adm.dir. for NYSNØ, det statlige investeringsselskapet  som eier en del av Torghatten – og de gikk inn som eiere fordi de  mener at vårt konsern er ambisiøse og setter fremtidsrettede  klimaløsninger høyt på agendaen. Vi er derfor veldig fornøyde og utrolig glade for å få akkurat Siri Kalvig som gudmor for vår nye, grønne stolthet.