Siden Moss - Horten sambandet har et eget AutoPASS-regulativ for ferjetakster utarbeidet av Statens vegvesen, valgte Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen å utsette tilpasning av dette regulativet til regulativet for øvrige riksvegferjesamband. De to ovennevnte endringer kommer nå med i AutoPASS-regulativet for riksvegferjesamband Moss – Horten 2022  og innebærer følgende:

Elektriske og hydrogenkjøretøy
Denne kjøretøygruppen får ikke lenger maksimal rabatt automatisk uavhengig av betalingsmåte og lengdeklasse. Med virkning fra og med 01.01.2022 fastsettes priser på slike kjøretøy på følgende måte:
Elektriske kjøretøy med drivstoffkode 5 i vognkortet og hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet, betaler en takst som er 50% av prisen i den takstgruppe (AP1-AP9 og MC) som kjøretøyet blir målt til å tilhøre, avrundet til nærmeste hele krone. Det ytes ordinære rabatter på denne taksten ved bruk av AutoPASS-brikke knyttet til Storbrukerkontoavtale med Bastø Fosen eller AutoPASS-brikke alene.

I praksis betyr dette følgende:

  • Ved betaling med kort eller kontanter får slike kjøretøy 50% rabatt av den ordinære taksten.
  • Ved betaling med AutoPASSbrikke får de ytterligere rabatt på 10% av elbiltakst dersom de ikke har rabattavtale med Bastø Fosen eller 30% av elbiltakst dersom de har rabattavtale med Bastø Fosen.

Se Detaljert prisliste (PDF, 133KB)  for alle prisalternativer i alle lengdeklasser.

Merk! For å oppnå den høyeste rabatten ved betaling for ditt elektriske eller hydrogenkjøretøy, må du nå inngå rabattavtale direkte med Bastø Fosen og betale forskuddsbeløp på lik linje med kjøretøy i de andre takstgruppene (AP1-AP9). Les mer om Rabattavtale med Bastø Fosen her.

Denne endringen er helt nødvendig grunnet stadig økning i antall av elektriske og hydrogenkjøretøy i alle lengdeklasser.

Kjøretøy anskaffet med støtte gjennom folketrygden
Dagens ordning med rabatt på 50% til denne kjøretøygruppen avvikles med virkning fra og med 01.01.2022. Dette blir da i likhet med takst- og rabattbestemmelser for øvrige riksvegferjesamband i Norge.