I perioden fra Sætres fratreden og frem til ny permanent leder starter, har styret konstituert May Kristin Salberg som adm.direktør i selskapet. Hun kommer fra stillingen som direktør kvalitet og HR i Torghatten ASA, en stilling hun har hatt i åtte år. Salberg kjenner følgelig Bastø Fosen godt, både fra denne stillingen og fra stillingen som kvalitetssjef i Bastø Fosen i samme periode. Forøvrig har Salberg lang og bred ledererfaring før hun begynte i Torghatten ASA.