Vi er svært glade for at vi nå får mulighet til å ytterligere elektrifisere Norges desidert mest trafikkerte samband. Bastø Fosen og Torghatten-konsernet ønsker å være fremoverlente og ta samfunnsansvar med å bidra til det grønne skiftet. Vi har arbeidet hardt over lang tid med å finne løsninger for elektrisk drift av våre seneste generasjons ferger, og tilhørende ladeinfrastruktur i både Moss og Horten. Støtten fra Enova gjør nå dette mulig, og vi går derfor i gang med å bygge ladeinfrastruktur også i Moss, samt elektrifisering av våre hovedferger, sier administrerende direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen.

Enova støtter ombyggingen av fartøyene Bastø IV og Bastø VI til helelektrisk drift og etableringen av ladeanlegg i Moss havn med 136 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til tilsagn på 31 millioner kroner i april 2019 til rederiets investering i batteriferga Bastø Electric og ladeanlegg i Horten havn.

Den nye 200 bilers elektriske fergen er allerede under bygging. I samarbeid med vår skipstekniske rådgiver The Norwegian Ship Design Company (TNSDC) har vi nå funnet løsninger for oppgradering og elektrifisering av eksisterende ferger. Bastø Fosen vil i nær fremtid inngå kontrakt med verft for å elektrifisere ytterligere to av våre ferger. Vi ser frem til å transportere biler, vogntog og passasjerer utslippsfritt over Oslofjorden. Dette er en gledens dag, sier Lund.

Verdifulle erfaringer for hele den maritime næringen

Det er rundt 36 000 fergeavganger i året mellom Horten og Moss, med et samlet dieselforbruk på rundt 8,5 millioner liter. Når alle de tre hovedfergene på sambandet nå vil operere kun på batteri, vil dette kutte drivstofforbruket på fergesambandet med 75 prosent.

Her viser Bastø Fosen med all tydelighet hvor mye det monner å elektrifisere fergetrafikken. Prosjektet vil også gi verdifull brukserfaring med høyspentlading som vil være nødvendig for større, energikrevende fartøy. Satsingen til Bastø Fosen bidrar dermed til å bygge kunnskap som kommer hele den maritime sektoren til gode, og vi er glade for å kunne bidra til at rederiets ambisjoner realiseres, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Alt i drift fra sommeren 2022

Nybygget Bastø Electric og ladeinfrastruktur i Horten vil være operative 30. april 2021. Ladeinfrastrukturen i Moss vil være ferdigstilt senest august samme år, mens fartøyene Bastø IV og Bastø VI vil være klare for helelektrisk drift senest henholdsvis 31. januar og 30. juni 2022.


Moss - Horten transporterer årlig 1,8 millioner kjøretøy og 3,7 millioner reisende over Oslofjorden.

Kontaktpersoner:

Enova: kommunikasjonssjef Eiliv Flakne, tlf. 950 66 565

Bastø Fosen: administrerende direktør Øyvind Lund, tlf. 952 27 888