– Elektrifisering av ferja er et godt klimatiltak, og det bidrar til å bane vei for mer nullutslipp i sjøtransporten. Dette innebærer at Viken beveger seg i retning av å nå målet om et fossilfritt kollektivtilbud, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

Administrerende direktør Terje Sundfjord i Brakar gleder seg også over det nye, utslippsfrie tilbudet. – Med den nye ferja går vi fra et utslipp på 3,86 kg CO2-ekvivalenter per personbil til tilnærmet 0. Det er et viktig skritt på veien, og et svært godt klimatiltak for Viken, Bastø Fosen og Brakar, sier Sundfjord.

Kommer til Svelvik 29. november

Ferja har ligget til kai i Horten siden den ankom Norge i oktober. På mandag kommer den til Svelvik. Frem mot oppstarten 1. januar skal tiden brukes på å gjøre mannskapet kjent med båten, samt testkjøring på nattestid. Før jul blir det også dåp og åpen dag med mulighet for å komme om bord å se på ferja.

Det er Bastø Fosen som tar over som operatør av sambandet etter Fjord 1.

– Svelvik-Verket er et nytt samband for oss, og vi ser veldig frem til å starte elektrisk ferjedrift fra 1. januar, sier administrerende direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen AS, og legger til:

– Vi er stolte over vår nye elferje MF Svelvik, som med lavt energiforbruk og moderne løsninger vil gi et løft til de reisende og til miljøet. Svelvik-Verket har en kort overfart, men er likevel en viktig brikke i å nå Norges mål om at alle ferjer skal bli utslippsfrie,

Plass til flere

Den nye ferja har 50 prosent større bilkapasitet enn dagens ferje. Det vil si at det blir plass til 30 personbiler, alternativt tre vogntog på 19,5 meter og noen personbiler. Oppstillingsplassen på ferjekaia skal også justeres for å gi litt bedre plass. Passasjerkapasiteten er på 99 personer, og det er sitteplass til 60 innendørs.

– I tillegg er det gjort gode grep slik at ferja er universelt utformet, sier Olav Skinnes.

Norges Handikapforbund og Blindeforbundet har vært med i dette arbeidet. Alle passasjerfasiliteter er plassert på ett dekk, uten trapper eller heis. På dekk er to av parkeringsplassene reservert for forflytningshemmede, og ferja er i tillegg utstyrt med HC-toalett.

Full-automatisk ladeløsning

Den nye ferja er bygd av Sefine Shipyard i Tyrkia, mens ladeanlegget er norskprodusert, av Zinus. Ferja, som er neste generasjons batteriferje for helelektrisk drift, vil lade under hvert opphold på Svelvik-siden samt på natten. Driften vil dermed ikke påvirkes, og rutetidene blir de samme som før.

Ladeløsningen er spesialtilpasset det maritime miljøet. Den har en helautomatisk ladeløsning som automatisk ivaretar utfordringene med blant annet bølger, strøm og tidevann.

Maks ladeeffekt for ferja i Svelvik vil være på hele 1200 kW. Til sammenligning ligger lading av en elbil på 50-200 kW, og en elbuss på 350 kW.

Pressekontakter:

  • Brakar: Terje Sundfjord, adm. direktør, tlf. 992 29 093
  • Bastø Fosen: Øyvind Lund adm. direktør, tlf. 95 22 78 88
  • Viken fylkeskommune: Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel, tlf. 995 10 563