Sammenlignet med en konvensjonell ferje sparer dette CO2-utslipp tilsvarende 3400 nye bensinbiler. Enova støtter klimaprosjektet med i overkant av 31 millioner kroner.

– Da vi inngikk kontrakten med Statens Vegvesen om sambandet i 2014, var det strenge miljøkrav, men teknologien var ikke moden nok for elektrisk drift på Norges største samband. Nå har teknologi og kompetanse utviklet seg, sier adm.dir. Øyvind Lund i Bastø Fosen.

Store batterier om bord og høyspentlading ved kai i Horten gjør at ferja inntil videre vil bli ca. 64,5 prosent elektrifisert, med tilhørende redusert dieselforbruk og utslipp. De årlige utslippene kuttes med 3 874 tonn CO2, tilsvarende utslippene fra 3 400 nye bensinbiler*.

– Vår skipstekniske rådgiver TNSDC AS har sammen med oss utviklet løsninger som gjør at vi med støtte fra Enova kan realisere våre ambisjoner på dette området. Disse aktørene, samt konstruktiv vilje fra Skagerak Nett, Horten Havn og Statens Vegvesen, har vært avgjørende for at vi kan ta ytterligere samfunnsansvar og bidra mer til det grønne skiftet, sier Lund.

– Vi i TNSDC berømmer viljen Bastø Fosen viser til å ta i bruk ny teknologi og er svært stolte av å få være med Bastø Fosen på å realisere et prosjekt som virkelig flytter grenser; Den nye Bastø Fergen blir med god margin verdens største ferge som bygges for hel-elektrisk drift» sier direktør Gjermund Johannessen i TNSDC.

Dersom det senere blir tilgang på lading også i Moss, vil den nye ferja gå 100 % elektrisk. Bastø Fosen vil da vurdere å bygge om to av de nyere fartøyene slik at også disse kan gå hel-elektrisk.

For de reisende vil den nye batterifergen oppleves positivt. Å krysse Oslofjorden miljøvennlig med elektrisk fremdrift vil bli en god opplevelse. Batterifergen vil med elektrisk drift også bli svært stillegående og komfortabel. Dagens rutetabell skal selvsagt videreføres og verken overfartstid eller tid ved kai vil endres på grunn av elektrifiseringen.

Norge ligger i front

- Moss-Horten er Norges mest trafikkerte fergesamband og staten gjennom Enova bidrar nå til at denne viktige strekningen får batteriferge. Bare dette ene prosjektet reduserer klimagassutslipp tilsvarende 3400 personbiler. Vi skal halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Norge ligger i front når det gjelder grønn skipsfart, og elektrifisering er en viktig del av regjeringens politikk, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V)

Innovativt klimaprosjekt

Moss–Horten blir det 34. ferjesambandet som elektrifiseres med støtte fra Enova. Batteripakken om bord vil ha en kapasitet godt over 100 av seneste generasjon e-Golf, og vil lade høyspent opptil 7,2 megawatt (7200 kW)

– Det er i utgangspunktet ingen enkel oppgave å elektrifisere såpass store og energikrevende ferjer som Bastøferga. Her blir det gjort mulig av innovativ høyspentlading og den største batteripakken vi har sett på ferjer så langt. Satsingen til Bastø Fosen bidrar til å utvikle og bygge erfaringer med ny teknologi som vil komme hele maritim sektor til gode, og vi er glade for å kunne bidra til at dette prosjektet ser dagens lys, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

Moss–Horten transporterer årlig 1,8 millioner kjøretøy og 3,7 millioner reisende over Oslofjorden. Det nye fartøyet vil fra januar 2021 gå inn som ett av fem fartøy på sambandet.

* Beregningen er basert på en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på 12 140 km/år (jf. SSB) og gjennomsnittlig klimagassutslipp på 71 gram per kjørte kilometer for bensinbiler solgt i 2018 (jf. OFV)

FAKTA:

   Om Bastø Fosen AS

  Om den nye batterifergen

 

 • Bastø Fosen operer Norges største fergesamband, Riksveg 19 Moss – Horten
 • Bastø Fosen er heleid datterselskap av Torghatten konsernet.
 • Frakter årlig ca. 1,8 millioner kjøretøy og 3,7 millioner passasjerer
 • Disponerer 6 ferger, hvorav 5 i daglig drift og en i reserve. Alle ferger har en kapasitet på 200 PBE (personbilenheter) og 600 personer.

 

 

 • Verdens største batteriferge som bygges for hel-elektrisk drift
 • Fleksibelt og robust drivlinje. Kan drifte på diesel, som hybrid eller hel-elektrisk
 • Dersom bortfall av strøm eller lading vil fergen trafikkere sambandet med diesel
 • Hurtiglades høyspent opptil 7200kW
 • Kapasitet på 200 personbiler og opp til 24 vogntog

   Om TNSDC AS:

 • Det nystartede konsulentfirmaet The Norwegian Ship Design Company (TNSDC) har vært rådgiver for utviklingsarbeidet som er utført ved planlegging av elektrifisering for sambandet.
 • Selskapet har utviklet en helt spesiell spisskompetanse for analyse av effekt, energi og kapasitetsberegninger som benyttes ved overgang til «grønnere» og mer effektive energibærere.
 • Det er en viktig milepel for selskapet å få realisert de hel-elektriske løsninger som nå er utviklet for Norges største fergesamband.