Kapasiteten på rv. 19, ferjesambandet Moss-Horten, økes med 25-30 prosent. NOx-utslippet til tre nye ferjer reduseres med over 80 prosent. Mandag 8. desember signerte Statens vegvesen og Bastø Fosen Norges største ferjekontrakt, med en verdi på 4,5 milliarder kroner.

Fra 2017 skal tre nye ferjer utstyres med energieffektive dieselmotorer og Bastø Fosens beregninger viser at NOx-utslippet reduseres med over 80 prosent i forhold til eksisterende ferjer. I tillegg vil en nyutviklet energieffektiv skrogform gi de nye ferjene et drivstofforbruk som er 25-30 prosent lavere sammenlignet med det dagens ferjer bruker. De øvrige ferjene skal bygges om for å tilfredsstille konsesjonens krav til NOx-utslipp, i henhold til internasjonale regler (TierIII).

Totalt er det fem ferjer som skal drifte sambandet, pluss en reserveferje. Tre av fem ferjer skal bygges nye. De nye ferjene blir 142 meter lange og 21 meter brede. Det vil gi en kapasitet på 600 passasjerer, 200 biler og mellom 24 og 30 vogntog, avhengig av størrelse.

  • Vi er svært fornøyd med å ha signert kontrakten, og ser frem til å drifte sambandet i en ny konsesjonsperiode. Vi har tro på at også våre passasjerer ser frem til at vi får på plass tre nye godt tilrettelagte ferjer i sambandet, sier administrerende direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen.

Bastø Fosen AS er et selskap i Torghatten-konsernet. Bastø Fosen AS har operert sambandet siden 1996. De nye ferjene er utviklet i samarbeid med Multi Maritime i Førde.

Gratis for gående, syklende og bilpassasjerer 
AutoPASS innføres på ferja mellom Moss og Horten fra 2017. Dersom du ikke har AutoPASS-brikke vil det være mulig å betale manuelt. De som enten lar bilen stå eller sykler, vil uansett reise gratis. Det vil også bli gratis for bilpassasjerer. Ruteopplegget vil i utgangspunktet være en videreføring av dagens tilbud.

Les pressemeldingen i sin helhet her (PDF, 66KB).