Oppdatert 20-11-13

Gående passasjerer og syklister må være ute i god tid før avgang, da billettøren må i land før fergen går fra kai. Det oppfordres til å være på plass hos billettøren senest 5 minutter før avgang. Videre opplyses det om at de som kommer rett før avgang, kan bli henvist til neste ferge. De som ikke rekker opp til billettøren før gangbroa er tatt inn, registrerer reisekortet eller løser billett ved ankomst.

Den reisende er selv ansvarlig for å ha gyldig billett for overfarten og det kan forekomme stikkprøvekontroll ved ilandstiging.

Vi ber om at alle reisende følger våre nye rutiner og retter seg etter anvisninger fra mannskaper på brygge og om bord i fergene.

På forhånd takk for hjelpen!