Rutetilbudet går ned fra fem til fire fartøy mandag - fredag, samt søndag. På lørdager opprettholdes foreløpig ordinær rute med tre fartøy.

Ny ruteplan finnes på www.basto-fosen.no.

Trafikktall og behov overvåkes kontinuerlig. Vi ser ikke bort fra at det kan komme ytterligere ruteendringer. Dette vil i tilfelle bli varslet.

Kontaktpersoner:

Øyvind Lund, administrerende direktør i Bastø Fosen: 952 27 888
Victor Størdal, teamleder kontraktsoppfølging Ferje i Statens vegvesen: 488 67 010