I forbindelse med ny konsesjon 2017 - 2026 har Bastø Fosen tre nye ferger under bygging i Tyrkia. Fergene skal stå klare fra oppstart i 2017. De nye fergene blir 143 meter lange og 21 meter brede. Det vil gi en kapasitet på 600 passasjerer, 200 biler og mellom 24-30 vogntog, avhengig av størrelse.

De nye fergene er utviklet i samarbeid med Multi-Maritime i Førde. De er utviklet med spesielt fokus på å redusere laste- og lossetiden av både gående og kjørende. Alle kjøretøy blir plassert på et åpent bildekk som effektivt lastes med kjørefelt som strekker seg uavbrutt i hele fergens lengde.

De nye fergene utstyres med energieffektive dieselmotorer og Bastø Fosens beregninger viser at NOx-utslippet reduseres med over 80 prosent i forhold til eksisterende ferjer. I tillegg vil en nyutviklet energieffektiv skrogform gi de nye ferjene et drivstofforbruk som er 25-30 prosent lavere enn i dag.

To av fergene er sjøsatt i mai 2016 og den siste sjøsettes medio juni 2016. Dette markerer en stor begivenhet for Bastø Fosen. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår, spesielt er det fokus på utrustning og innredning av fergene. Dernest følger testing av alt utstyr og systemer før forseiling fra Istanbul til Horten kan gjennomføres.