Omsetningen i Torghatten ble 3,6 mrd. Til sammenligning var omsetningen 3,4 mrd. i 2011. Resultat før skatt ble 210 mnok mot 205,5 mnok året før. Egenkapitalen er på 1.251,5 mnok som før utbytte gir en økning på 15% fra 2011. Totalbalansen er på 4,8 mrd. som er en økning på 14% fra forrige år. Investering i de nye "Lofotferjene" utgjør hovedandelen av denne økningen.

Torghatten deler sin virksomhet opp i segmentene sjø, land og øvrig virksomhet. For virksomhet knyttet til sjø har det i år vært noe lavere resultat sammenlignet mot 2011, men totalt har dette segmentet også i år gitt et bra bidrag til resultatet. Den sjøbaserte virksomheten gir fortsatt en bedre inntjening enn den landbaserte. Både buss og øvrig virksomhet viser resultat som er noe bedre enn 2011.