Bastø Fosen lanserte 29. april en ny og moderne webportal. Portalen ble umiddelbart en suksess med svært mange brukere, og vi runder i disse dager 100 000 besøkende. Siste måneden har hele 35860 besøkt og brukt websiden, og vi har fått mange eposter med positive tilbakemeldinger på funsjonaliteten. Statistikken viser at vi nå har rundt 30 000 unike brukere månedlig. Dette er langt over estimatene og en bekreftelse på at de nye web sidene ble meget godt mottatt av de reisende.