Etter en byggeperiode på ca 20 måneder, og en lang hjemreise, så har endelig vår nyeste ferge kommet hjem til Horten. 

Bastø Electric, som fergen heter, er planlagt satt i ordinær trafikk i løpet av februar 2021. Frem til da vil det foregå omfattende testing mot ladeinfrastruktur i Horten, klargjøring for drift og opplæring av mannskaper. 

Bastø Fosen og Torghatten-konsernet ønsker å være fremoverlente og ta samfunnsansvar i bidraget til det grønne skiftet. Vi vil også bygge om to av våre allerede eksisterende ferger til å bli hel-elektriske. Den ene ombyggingen starter allerede nå i februar, mens den andre starter høsten 2021. Vi gleder oss til å starte klargjøringen og testingen, og vi gleder oss til vise frem verdens største hel-elektriske ferge til våre passasjerer. 

For de reisende vil den nye batterifergen oppleves positivt. Å krysse Oslofjorden miljøvennlig med elektrisk fremdrift vil bli en god opplevelse. Batterifergen vil med elektrisk drift også bli svært stillegående og komfortabel. Dagens rutetabell skal selvsagt videreføres og verken overfartstid eller tid ved kai vil endres på grunn av elektrifiseringen.

 

   Om Bastø Fosen AS

  Om den nye batterifergen

 

 • Bastø Fosen operer Norges største fergesamband, Riksveg 19 Moss – Horten
 • Bastø Fosen er heleid datterselskap av Torghatten konsernet.
 • Frakter årlig ca. 1,8 millioner kjøretøy og 3,7 millioner passasjerer
 • Disponerer 6 ferger, hvorav 5 i daglig drift og en i reserve. Alle ferger har en kapasitet på 200 PBE (personbilenheter) og 600 personer.

 

 

 • Verdens største batteriferge som bygges for hel-elektrisk drift
 • Fleksibelt og robust drivlinje. Kan drifte på diesel, som hybrid eller hel-elektrisk
 • Dersom bortfall av strøm eller lading vil fergen trafikkere sambandet med diesel
 • Hurtiglades høyspent opptil 7200kW
 • Kapasitet på 200 personbiler og opp til 24 vogntog

   Om TNSDC AS:

 • Det nystartede konsulentfirmaet The Norwegian Ship Design Company (TNSDC) har vært rådgiver for utviklingsarbeidet som er utført ved planlegging av elektrifisering for sambandet.
 • Selskapet har utviklet en helt spesiell spisskompetanse for analyse av effekt, energi og kapasitetsberegninger som benyttes ved overgang til «grønnere» og mer effektive energibærere.
 • Det er en viktig milepel for selskapet å få realisert de hel-elektriske løsninger som nå er utviklet for Norges største fergesamband.