Endring i billettpriser fra 01.01.2024
Billettprisene på fergesambandet Moss-Horten, justeres årlig i henhold til konsesjon med Statens Vegvesen. Moss - Horten er det eneste fergesambandet i Norge som ikke mottar statlig tilskudd til driften. Billettprisene justeres i henhold til SSB sin kostnadsindeks for innenriks sjøfart (nærsjøindeksen). Avtalen med staten for fergesambandet Moss-Horten, legger også til grunn at el- og hydrogenbiler skal ha rabattert billettpris. Fra 1. mars 2024 har staten bestemt at el- og hydrogenbiler i kategori AP1 (inntil 6 meter lengde) skal få redusert rabatt fra 50% til 30% av vanlig billettpris, gjeldende på alle Riksvegferjesamband. Denne rabattendringen er med på å justere ned takstøkningen for sambandet Moss - Horten, i og med lavere billettpriser på el- og hydrogenbiler må finansieres gjennom høyere billettpriser på alle andre kjøretøy.  Billettprisene for 2024 øker dermed ca. 3,2%, noe som er langt under Nærsjøindeksen.
El- og hydrogenbiler i kategori AP2 - AP9 og MC opprettholder 50% rabatt av vanlig billettpris ut året. Det er kun kjøretøy i kategori AP1 (inntil 6 meter lengde) som får rabatten redusert til 30% av vanlig billettpris fra 1. mars 2024.

Kjøretøyets lengde Ordinær  Elektrisk* 
Inntil 6,0 meter 286,- 143,-
6,01 - 8,0 meter 634,- 317,-
8,01 - 10 meter 862,- 431,-
10,01 - 12 meter 1022,- 511,-
12,01 - 14 meter 1180,- 590,-
14,01 - 17,5 meter 1289,- 645,-
17,51 - 19,5 meter 1452,- 726,-
19,51 - 22 meter 1649,- 825,-
Over 22 meter 1814,- 907,-

Øvrige takstgrupper:

Kjøretøyets lengde Ordinær  Elektrisk*
MC / Moped (benytt manuell luke) 108,- 54,-
Bilpassasjerer, fotgjengere og syklister GRATIS -

Bil inntil 6 m og under 3501 kg som har med tilhenger:
(båt-, heste- og vanlig henger, samt campingvogn)

Kjøretøyets lengde
Ordinær  Elektrisk*
Samlet lengde under 6 meter 286,- 143,-
Samlet lengde mellom 6,01 og 10,0 meter 572,- 286,-
Samlet lengde over 10,0 meter 858,- 429,-


Alle priser er i norske kroner og er inklusiv 12% mva.
 

Prisene i tabellen gjelder ved betaling med kontanter eller med bank- / kredittkort. Man oppnår 10% rabatt ved betaling med AutoPASS-brikke uten rabattavtale med Bastø Fosen. Man kan oppnå 30% rabatt dersom man har gyldig AutoPASS-brikke og i tillegg inngår egen avtale direkte med Bastø Fosen, som innebærer forhåndsbetaling av et beløp fastsatt av AutoPASS-regulativ for riksvegferjesambandet Moss-Horten 2024

* Disse prisene gjelder kjøretøy som er registrert i det norske kjøretøyregisteret med drivstoffkode 5 (elektrisk) og drivstoffkode 6 (hydrogen). Nullutslippskjøretøy som er registrert i utenlandske kjøretøyregistre må betale ordinær
fullpris dersom kjøretøyets drivstoffklasse ikke er registrert i egen rutine. Registrering gjøres hos brikkeutsteder dersom du har brikkeavtale eller på www.autopass.no/ed (Epass24) dersom du ikke har brikkeavtale.

Se mer informasjon her: Rabattavtale med Bastø Fosen

Annen informasjon / vilkår:

  • Dobbel takst for kjøretøy med bredde over 2,6 meter.
  • Når kjøretøyet er over 6m eller over 3500 kg og har med seg tilhenger, takstlegges kjøretøyet etter samlet total lengde.
  • Vi gjør oppmerksom på at eventuell utoverhengende last, som f.eks. sykkelstativ, også må regnes med i den samlede totale lengden.AutoPASS-regulativ for riksvegferjesambandet Moss-Horten 2024

Se detaljert prisliste her: PDF (141KB)