Org.nr. 975 804 224 
E-post: post@fosen.no
Tlf: (+47) 33 03 17 40 

Åpningstid administrasjon:
Mandag - fredag fra kl. 08:00 - 15:30

Besøksadresse: Postadresse: Fakturaadresse:
Rustadbrygga 3 Postboks 94 faktura@torghatten.no
3187 Horten 3191 Horten EHF: 975804224

 
For henvendelser angående AutoPASS, kontakt vår AutoPASS-tjenesteleverandør Skyttel AS:
E-post:
 mosshorten@skyttel.no
Tlf: (+47) 55 30 00 01 (mandag - fredag fra kl. 09:00 - 15:00)