E-post: mosshorten@skyttel.no
Telefon:  (+47) 55 30 00 01 (Mandag - fredag fra kl. 09:00 - 15:00)
 

For å oppnå rabatt i sambandet, må det benyttes en gyldig AutoPASS-brikke. Rabatt gis for kjøretøy i gruppe AP1<6m – AP9 >22m.

10% rabatt oppnås automatisk ved passering, dersom du har gyldig AutoPASS-avtale og brikke fra et annet bompengeanlegg. Kravet videresendes til bompengeselskapet hvor du har hovedavtale.
Du kan inngå rabattavtale med Bastø Fosen og oppnå 30 % rabatt.

Om du ønsker å betale med AutoPASS-brikke og ikke har dette i bilen fra før, må du inngå hovedavtale med et bompengeselskap som utsteder brikker. Skyttel AS som har ansvar for AutoPASS-betalingsløsningen hos oss i Bastø Fosen, tilbyr brikker via brikkeutstederen SkyttelPASS AS. Brikke kan bestilles på www.skyttelpass.no. For øvrig finner du oversikt over alle godkjente utstedere av brikker her: www.autopass.no/Kontakt

Det utstedes ingen kvittering ved belastning av AutoPASS-brikke. Passeringsoversikten finner du på MinSide der du har hovedavtale (brikkeutsteder) eller her på MinSide hvis du har rabattavtale med Bastø Fosen. Kvitteringsknappen under betalingsautomaten i AutoPASS-feltet, kan kun benyttes av de som betaler med kort.

Alle bilpassasjerer, gående og syklende passasjerer reiser gratis med fergen.

Manuelt felt for betaling må benyttes av følgende trafikanter:

  • Trafikanter uten AutoPASS-brikke
  • Motorsykler
  • Trafikanter som av helsemessige årsaker har spesielle behov i forhold til plassering av kjøretøyet om bord. (Kan benytte AutoPASS-brikke for betaling i det manuelle feltet.)
  • Kjøretøy med farlig last. (Kan benytte AutoPASS-brikke for betaling i det manuelle feltet.)
  • Trafikanter med gyldig AutoPASS-brikke som ønsker å betale med debet-/kredittkort eller med kontanter istedenfor brikkebetaling.

Kvittering kan utstedes til de som betaler i manuelt felt med debet-/kredittkort eller kontanter.