Sikkerheten er viktig for oss og derfor vil det bli satt opp sperringer fra kaia og om bord i fergene slik at våre myke trafikanter blir adskilt fra kjøretøyer.

Rutiner innarbeides i disse dager for våre mannskaper.

Det forventes at alle som går eller sykler om bord respekterer sperringene og anvisninger fra mannskaper.

Det blir godt skiltet om bord slik at man blir ledet til rett utgang og innenfor sperringer.

 

Informasjon blir også lagt inn på fergenes informasjonsskjermer samt at det blir annonsert en ankomstmelding over høyttalersystemet.

 

Vi håper denne endringen vil gå smidig og at alle er behjelpelige med å følge skilting, merking samt anvisninger fra våre mannskaper!

Vi ønsker våre passasjerer en riktig godt tur!