Tilsynskontroll

I uke 20 gjennomførte Mattilsynet tilsynskontroll av våre cafeer.