Alle våre ferger frakter farlig last etter forskrift om farlig last på norske skip, FOR-2014-07-01-944, stuingsplan vedlegg 1A og 1B i forskriften (med godkjent slukkeanlegg).

For privatpersoner som frakter farlig last, henviser vi til ADR avsnitt 1.1.3.1.
http://www.dsbinfo.no/DSBno/2012/Andre/ADRRID2013/

Sjåfører som frakter farlig last  må fylle ut sjekkliste. Listen signeres og leveres til mannskapet ved ombordkjøring.

Sjekkliste for Farlig Last: 
Norsk utgave (PDF, 5MB)
Sjekklister på andre språk


For spørsmål vedrørende farlig last, send gjerne en mail til: bffarliglast@fosen.no